Izjava o zaštiti privatnosti - prijava na newsletter

Informativno izvješće sukladno i u svrhu Članka 13. Zakonodavne odredbe br. 196 od 30. lipnja 2003.

U skladu sa Zakonodavnom odredbom br. 196 od 30. lipnja 2003. (Kodeks o zaštiti osobnih podataka) i kasnijim sukladnim dopunama, izvještavamo vas o potrebnim informacijama vezanim uz prikupljanje i korištenje osobnih podataka.

Izjava o privatnosti ne smatra se primjenjivom na ostale stranice kojima ćete moći pristupiti putem linkova pod domenom Vlasnika, a koji se odriče svake odgovornosti za stranice treće strane. Ova izjava o privatnosti je u sukladnosti sa Člankom 13. Zakonodavne odredbe br. 196/2003 - Kodeksa od zaštiti osobnih podataka. Također se temelji na Preporuci br. 2/2001, prihvaćenoj od strane europskih institucija za zaštitu osobnih podataka, čime je prema članku 29. Direktive 95/46/EC od 17. svibnja 2001. uspostavljeno radno vijeće koje će utvrditi odgovarajuće minimalne uvjete za online prikupljanje osobnih podataka i metode, vremensko usklađivanje i prirodu informacija koje kontrolori šalju korisnicima kada posjete web stranice, neovisno o svrsi takvog povezivanja.

1. Kontrolor

KONTROLOR podataka u skladu s člankom 28. Kodeksa o zaštiti osobnih podataka je Candy Hoover Group Srl – tvrtka u privatnom vlasništvu, koja djeluje preko svog zakonskog predstavnika Alda Fumagallija, registrirana na adresi via Privata Eden Fumagalli 20047 Brugherio (MB), Italy. Tax Code/R.I. Monza and Brianza 04666310158 - VAT Registration no. 00786860965 - Fax +39 039 2086237 – e-mail: privacy@candy.it

2. Vrste podataka za obradu

Osobni i identifikacijski podaci.

Osobni podaci, uključujući informacije vezane uz samu osobu, identificiranu ili neidentificiranu, pa i neizravno, uz poveznicu sa svim ostalim podacima, uključujući osobni identifikacijski broj; identifikacijski podaci, osobni podaci koji omogućuju izravnu identifikaciju osobe (primjerice ime, prezime, adresu, email adresu, telefonski broj, itd...)

3. Podaci preglednika

IT sustavi i softverski postupci korišteni za funkcioniranje ove strance prikupljaju određene osobne podatke kao dio uobičajenog rada, čiji je prijenos uključen u upotrebu internetskih komunikacijskih protokola. To uključuje informacije koje se prikupljaju ne zbog povezivanja s identificiranim osobama, već zbog svoje prirode mogu omogućiti identifikaciju korisnika kroz obradu i povezivanje s podacima trećih strana. IP adrese ili imena računalnih domena korisnika koji pristupaju stranici spadaju pod tu kategoriju podataka, kao i URI (uniformni resursni identifikator) odabranih izvora, vrijeme zahtjeva, metoda korištena za slanje zahtjeva serveru, veličina dokumenta koja predstavlja odgovor, numerički kod koji predstavlja status danog odgovora servera (uspjeh, greška, itd.), i ostali parametri vezani uz operativni i IT sustav korisnika. Podaci se mogu koristiti za utvrđivanje odgovornosti u hipotetskim slučajevima računalnih zločina protiv stranice.

4. Podaci koje korisnik daje dobrovoljno

Izborno, izričito i dobrovoljno slanje mailova na adrese prikazane na ovoj stranici i/ili ispunjavanje obrazaca, uključujući time i prikupljanje adrese pošiljatelja potrebne za odgovor na bilo koji zahtjev, kao i bilo kojeg drugog unešenog osobnog podatka.

5. Određene informacije 

Određene informacije mogu biti navedene na stranici u vezi s određenim uslugama ili obradom podataka koje daje korisnik. 

6. Kolačići

Molimo proučite pojašnjenje kolačić na sljedećem linku.

Svrha obrade podataka za koje je dana tražena suglasnost (članak 23. Zakonodavne odredbe 196/03)

Dobrovoljno dani podaci prilikom popunjavanja obrazaca i/ili slanja mailova, bit će namijenjeni obradi za sljedeće svrhe:

A) obradu podataka:

  • ispunjavanje obrazaca za kontakte i/ili sudjelovanje u nagradnim natječajima, igrama, darivanjima;
  • administrativne i računovodstvene aktivnosti vezane uz darivanja. Za svrhu primjene odredbi o zaštiti osobnih podataka, administrativne i računovodstvene procedure vezane su za provođenje aktivnosti organizacijske, administrativne, financijske ili računovodstvene prirode, neovisno o prirodi obrađivanih podataka.

B) obradu podataka (dok se ista ne zabrani):

  • pod uvjetom prethodne suglasnosti, za aktivnosti izravnog oglašavanja, ispitivanje tržišta i ostala  komercijalna ispitivanja i izravnu prodaju, dobivena putem
  • automatskih sredstava; emailova, faksa, MMS ili SMS ili drugih vrsta poruka, kao i telefonom putem operatera ili dopisa
  • informativnih materijala s ciljem ispitivanja zadovoljstva korisnika, promo, komercijalnih ili reklamnih materijala koji se tiču događaja i aktivnosti koje vodi Candy Hoover Group Srl
  • u privatnom vlasništvu

C) obradu podataka (dok se ista ne zabrani):

  • pod uvjetom prethodne suglasnosti, za aktivnosti izravnog oglašavanja, ispitivanje tržišta i ostal akomercijalna ispitivanja i izravnu prodaju, dobivena putem
  • automatskih sredstava; emailova, faksa, MMS ili SMS ili drugih vrsta poruka, kao i telefonom putem operatera ili dopisa
  • informativnih materijala s ciljem ispitivanja zadovoljstva korisnika, promo, komercijalnih ili reklamnih materijala koji se tiču događaja i aktivnosti koje vodi Candy Hoover Group Srl
  • u privatnom vlasništvu. Potpun popis tvrtki koje pripadaju grupaciji dostupan je na zahtjev putem emaila:  privacy@candy.it.

7. Metode obrade

Zadržavanje; obrada će se provesti automatski i ručno, sredstvima i alatima koji jamče maksimalnu sigurnost i privatnost, od strane osoba posebno imenovanih za tu svrhu u suglasnosti sa člankom 31. Zakonodavne odredbe 196/03. Podaci će se zadržati kroz period koji ne prelazi svrhu u koju su podaci prikupljeni i shodno tome obrađeni.

8. Opseg komunikacije i širenja

Vaši podaci, namijenjeni obradi, neće se širiti dalje, ali se mogu poslati tvrtkama koje su ugovorom vezane uz Candy Hoover Group Srl– u privatnom vlasništvu, u inozemstvo i unutar Europske Unije, u skladu i unutar ograničenja članka 42. Zakonodavne odredbe br. 196/03, radi poštivanja ugovornih obveza ili vezanih svrha. Podaci se mogu poslati trećim stranama iz sljedećih kategorija: - entitetima koji pružaju usluge održavanja IT sustava Candy Hoover Group Srl (u privatnom vlasništvu) i telekomunikacijskih mreža (uključujući email); - tvrtkama u grupaciji; - uredima ili tvrkama kao dijelu podrške ili konzultacija; - ovlaštenim tijelima za provedbu zakonodavnih obvezi i/ili odredbi javnih tijela, na zahtjev. Entiteti koji pripadaju gore navedenim kategorijama provode zaduženja Kontrolora podataka, ili rade u potpunosti nezavisno kao zasebni Kontrolori podataka. Popis odgovornih osoba se redovno ažurira i dostupan je u sjedištu Candy Goover Group Srl – u privatnom vlasništvu, na adresi via Privata Eden Fumagalli 20047 Brugherio (MB) i na zahtjev putem emaila: privacy@candy.it

9. Priroda davanja i odbijanja podataka

Korisnik može dati svoje osobne podatke, osim ako je drugačije navedeno u odnosu na pregledavane podatke. Davanje podataka u svrhe spomenute u točki A) je neobavezno, ali potrebno. Odbijanje davanja potrebnih podataka koje se odnose na točku A) podrazumijeva nemogućnost provođenja aktivnosti striktno povezanih i potrebnih, primjerice za pribavljanje traženih podataka ili korištenja usluga Kontrolora podataka i sudjelovanja u nagradnim igrama. Davanje podataka i suglasnost za njihovu obradu u svrhe spomenute u točkama B) i C) je neobavezno. Odbijanje suglasnosti za svrhe navedene gore u točkama B) i C) ne podrazumijeva negativne posljedice u odnosu na svrhe spomenute u točki A).

Prava uključenih osoba 

Svoja prava možete ostvariti kao određeno Člancima 7.,8., 9. i 10. Zakonodavne odredbe br. 196 od 30. lipnja 2003, kontaktiranjem Kontrolora, Candy Hoover Group Srl emailom na privacy@candy.it. Imate pravo, u svakom trenutku, dobiti potvrdu (ne)postojanja podataka, njihov sadržaj i porijeklo, provjeriti njihovu točnost ili zatražiti njihovo spajanje, ažuriranje ili ispravak (Članak 7. Kodeksa o zaštiti osobnih podataka). U skladu s istim člankom, imate pravo zatražiti poništenje, promjenu u anonimni oblik ili zaustavanje obrađivanih podataka koji krše zakon, kao i proturiječiti njihovoj obradi u bilo kojem slučaju iz opravdanih razloga. Prilikom kontaktiranja Kontrolora, trebate ostaviti svoju email adresu, ime, adresu i/ili telefonske brojeve, kako biste omogućili pravilnu obradu vašeg zahtjeva. Ukoliko više ne želite primati marketinške ponude (putem emaila, SMSa, MMSa, faksa), dovoljno je u bilo koje vrijeme poslati email naslova “cancellation of automated communication” na privacy@candy.it ili koristiti automatske sustave poništavanja samog emaila, i više vas nećemo kontaktirati. Ukoliko više ne želite primati marketinške ponude klasičnim putem (pozivima operatera, dopisima), dovoljno je u bilo koje vrijeme poslati email naslova “cancellation of traditional communication” na privacy@candy.it više vas nećemo kontaktirati. Ukoliko više ne želite primati marketinške ponude bilo koje vrste, dovoljno je u bilo koje vrijeme poslati email naslova “cancellation of marketing” na privacy@candy.it i više vas nećemo kontaktirati. 

Dopune izjave o privatnosti

Kontrolor zadržava pravo izmjene, ažuriranja, dopune ili brisanja dijelova njegove izjave privatnosti po vlastitom nahođenju u bilo koje vrijeme. Uključena osoba mora s vremena na vrijeme potvrditi sve izmjene i dopune. Kako bi se omogućila takva provjera, izjava o privatnosti će imati istaknut datum ažuriranja.

Datum ažuriranja:  03.07.2015