Smjernice za privatnost

Poštovani,

na ovoj stranici možete naći informacije o tome kako upravljati svojim osobnim podatcima na ovoj mrežnoj stranici (u daljnjem tekstu „Stranica“).

Ove informacije osiguravamo ne samo da bismo ispunili zakonske obveze u vezi sa zaštitom osobnih podataka u okviru Uredbe (EU) 2016/679 (u daljnjem tekstu: „Uredba“), već i zato što vjerujemo da je zaštita osobnih podataka osnovna vrijednost naše tvrtke i želimo vam pružiti sve informacije koje vam mogu pomoći zaštititi vašu privatnost i pratiti upotrebu vaših podataka u vezi s vašim kretanjem u okviru naše mrežne stranice.

NAŠA TVRTKA

Stranica i usluge koje se na njoj pružaju predstavljaju ponudu tvrtke Candy Hoover Group S.r.l. koja će obrađivati vaše podatke u skladu s trenutačnom zakonskom regulativom o zaštiti osobnih podataka. U nastavku možete naći naše kontakte.

Rukovatelj podatcima i Ovlaštena osoba za zaštitu podataka

Rukovatelj podatcima, odnosno osoba koje donosi odluke o načinima i svrhama obrade, tvrtka je Candy Hoover Group S.r.l. sa sjedištem na adresi Via Comolli, 16 – 20861 Brugherio (MB) i administrativnim sjedištem na adresi Via Privata Eden Fumagalli 20861 Brugherio (MB), Italy, IR kod /registar tvrtka Monze i Brianze 04666310158 – PDV broj 00786860965 (u daljnjem tekstu: „CHG“).

Ovlaštena osoba za zaštitu podataka (u daljnjem tekstu: „DPO“) odgovorna je za nadzor usuglašenosti s Uredbama u vezi s obradom osobnih podataka koju obavlja tvrtka CHG.

Ovlaštenoj osobi za zaštitu podataka možete se obratiti na sljedeću e-adresu data.protection@candy-group.com ili poštom na adresu:

Candy Hoover Group S.r.l.

Via Privata Eden Fumagalli

20861 Brugherio (MB), Italy

For the attention of Data Protection Officer

PODATCI KOJI SE OBRAĐUJU

Kada koristite Stranicu, ostvarujete korist od usluga koje se nude, tražite pomoć i podršku, tvrtka CHG obrađuje neke vaše osobne podatke. U nastavku možete naći sve informacije.

Tip i izvor osobnih podataka

Kada posjetite Stranicu ili se konzultirate na Stranici ili popunite mrežne obrasce da biste npr. zatražili pomoć ili kada odlučite primati komercijalne poruke, mi možemo obrađivati sljedeće osobne podatke (tj. podatke koji se odnose na osobe čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi):

 1. podatke koje dostavite popunjavanjem mrežnih obrazaca ili, ako je primjenjivo, tijekom pomoći koja Vam se pruža putem telefona, npr. da biste zatražili pomoć, uključujući identifikacijske podatke (ime i prezime), podatke za kontakt (e-adresu, broj fiksnog i mobilnog telefona), adresu stanovanja, informacije o kupljenim proizvodima (datum kupnje, šifra i linija proizvoda, cijena proizvoda itd.) i tip pomoći koju ste zatražili (uključujući informacije sadržane u prostoru namijenjenom za detalje zahtjeva);
 2. podatke koje prikupljamo dok pretražujete lokaciju (podatci navigacije) kao što su IP adresa ili URI (jedinstveni identifikator resursa) adrese zahtijevanih resursa, vrijeme zahtjeva, način korišten za slanje zahtjeva serveru, dimenzije datoteke odgovora, numerički kod koji odgovara odgovoru koji je poslao server (OK, greška itd.) i ostali parametri koji se tiču operativnog sustava korisnika i njegova računalnog okružja. Prijenos takvih informacija čini dio upotrebe internetskog protokola za komunikaciju. Ovi podatci ne prikupljaju se u svrhu povezivanja s identificiranim stranama na koje se oni odnose, ali mogu po svojoj prirodi, obradom i povezivanjem s podatcima u vlasništvu trećih strana omogućiti identifikaciju korisnika. Ovi podatci mogu se koristiti za utvrđivanje odgovornosti u slučaju da je počinjeno djelo visokotehnološkog kriminala na mrežnoj stranici.

RAZLOG OBRADE VAŠIH PODATAKA

Upotreba vaših osobnih podataka potrebna je da bismo vam omogućili da sigurno koristite Stranicu, da primate pomoć u vezi s proizvodom ili uslugama u vezi s proizvodom, registrirate svoj uređaj, za obradu bilo kojih daljnjih zahtjeva i primanje servisne komunikacije.

Važno je da znamo više o našim korisnicima i o tome kako se naše usluge koriste da bismo vama i našim drugim korisnicima ponudili usluge koje posjeduju viši stupanj sigurnosti i koje su u skladu s tržišnim očekivanjima. Da bismo to napravili, možemo također analizirati te podatke u zbirnom obliku i uz vaš pristanak koristiti ove informacije da bismo vam se obratili i predložili vam proizvode i usluge tvrtke Candy Group ili naših poslovnih partnera za koje smatramo da bi vas mogli zanimati. U nastavku možete naći sve informacije.

Svrha i pravna osnova obrade osobnih podataka

Vaši osobni podatci obrađivat će se u sljedeće svrhe:

 1. da bismo vam omogućili da sigurno koristite Stranicu i radi unaprjeđenja vašeg iskustva pregledanja;
 2. da bismo odgovorili na vaš zahtjev za pomoć u vezi s rukovanjem, upotrebom i održavanjem kućnih uređaja ili da bismo odgovorili na vaša pitanja o našim proizvodima i uslugama. Ako tražimo da popunite obrazac da biste nam poslali svoj zahtjev, ne zaboravite da su podatci koji se unose u polja označena zvjezdicom obvezni, u suprotnom ne bismo mogli preuzeti zahtjev niti ga obraditi ako nam ne biste naveli takve podatke. Mi možemo prikupljati i obrađivati ove podatke bez vašeg pristanka jer je to potrebno da bismo vam pružili uslugu koju ste zahtijevali;
 3. da bismo vam omogućili registraciju vašega uređaj i da biste također imali koristi od bilo kojih dodatnih jamstava, primali ažuriranja i servisne poruke na svoj uređaj, da bismo vam omogućili pristup vašim podatcima i podatcima vašeg uređaja i da biste zahtijevali usluge podrške. Ako tražimo da popunite obrazac da biste nam poslali svoj zahtjev, ne zaboravite da su podatci koji se unose u polja označena zvjezdicom obvezni, u suprotnom ne bismo mogli preuzeti zahtjev niti ga obraditi ako nam ne biste naveli takve podatke. Mi možemo prikupljati i obrađivati ove podatke bez vašeg pristanka jer je to potrebno da bismo vam pružili uslugu koju ste zahtijevali;
 4. da biste primali naš e-bilten ako se pretplatite na tu uslugu. U tom slučaju obrada je neophodna da bismo vam pružili konkretnu uslugu;
 5. za primanje komercijalnih i promidžbenih poruka automatiziranim načinima kao što su e-pošta, SMS, kao i telefonskim pozivima preko operatera za proizvode tvrtke CHG i eventualno drugih tvrtka Candy grupe, za sudjelovanje u tržišnom istraživanju i anketama za utvrđivanje stupnja zadovoljstva korisnika u vezi s proizvodima i primljenom podrškom, za vaše pozivanje u inicijative i događaje koje organizira tvrtka CHG. U tu je svrhu neophodan vaš pristanak koji je stoga zakonska osnova za obradu. Osim ako ne budete bili protiv toga, tako što ćete nam se obratiti na gore navedene adrese, želimo biti sigurni da ćemo vam slati samo poruke koje vas zanimaju i stoga ćemo vas kontaktirati samo u vezi s ponudama ili porukama koje su odgovarajuće za vaš profil, na osnovi vaših željenih opcija, proizvoda koje ste registrirali i upotrebe naših usluga. Ne zaboravite da ako ne date pristanak ili ne dostavite podatke koji su potrebni za ove svrhe, u svakom slučaju možete nastaviti slobodno i u potpunosti koristiti naše usluge, ali nećete dobivati naše komercijalne i promidžbene poruke u vezi s našim proizvodima;
 6. za analizu vaše online aktivnosti na Stranici, uključujući korištenje podataka prikupljenih s drugih stranica tvrtke CHG ili trećih strana, preko alata za praćenje korisnika kao što je opisano u našim smjernicama za upotrebu kolačića dostupnim na sljedećoj poveznici http://www.candy.hr/hr_HR/izjava-o-kolacicima ;
 7. za primanje komercijalnih i promidžbenih poruka od naših poslovnih partnera koji se bave pružanjem pomoći i polica osiguranja (npr. produženja jamstava koja se plaćaju u ratama, police osiguranja), za njihove aktivnosti marketinga, također na osnovi vaših željenih opcija i proizvoda koje ste kupili. U tu je svrhu neophodan vaš pristanak koji je stoga zakonska osnova za obradu. Ne zaboravite da ako ne date pristanak ili ne dostavite podatke koji su potrebni za ove svrhe, u svakom slučaju možete nastaviti slobodno koristiti naše usluge.

NAČIN OBRADE VAŠIH PODATAKA

Vaše ćemo podatke prije svega obrađivati alatima za snimanje, ekstrahiranje i arhiviranje koji su zaštićeni sustavima koji osiguravaju jamstvo sigurnosti u skladu s industrijskim standardima. Mi obrađujemo i čuvamo vaše podatke samo tijekom vremena koje nam je potrebno da bismo proveli ove aktivnosti, a primjenjujemo tehničko-organizacijska rješenja za poništavanje ovih podataka nakon što te aktivnosti budu završene. U nastavku možete naći sve informacije.

Načini obrade

Vaše ćemo podatke obrađivati prije svega pomoću računalnih sustava i alata za analizu koje koriste ovlašteni zaposleni koje je obučila tvrtka CHG. Mi poduzimamo mjere kako bismo osigurali da primjena principa pravednosti, zakonitosti i transparentnosti propisanih važećom zakonskom regulativom o zaštiti osobnih podataka (uključujući Uredbu), štiti vašu privatnost tehničkim i organizacijskim mjerama sigurnosti koje osiguravaju odgovarajuću razinu sigurnosti koja ima za cilj spriječiti gubitak, zloupotrebu i nepravilnu upotrebu, kao i neovlašten pristup vašim podatcima. Mi također možemo koristiti kanale elektroničke komunikacije (e-poštu, sustave za trenutnu razmjenu poruka itd.), telefon (pozive, tekstualne poruke itd.) i poštu.

Skladištenje podataka

Vaši podatci čuvat će se tijekom razdoblja koje je neophodno za postizanje svrhe u koju su prikupljeni i u civilne svrhe, ne duže od 10 godina. Podatci o izradi profila, ako postoje, pohranjuju se na razdoblje koje nije duže od 2 godine.

Ako ste se pretplatili na e-bilten ili dali pristanak za prijem naših komercijalnih poruka, možete zahtijevati otkazivanje ovih usluga u bilo kojem trenutku, tako što ćete pisati na dolje navedene adrese. U tom će se slučaju vaši podatci čuvati samo da bismo vam nastavili pružati usluge koje ste zatražili (npr. ako je primjenjivo, registracija proizvoda za relevantno jamstvo, zahtjevi za pomoć itd.). Isto tako, ako ste pristali primati naše komercijalne poruke, možete u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na profiliranje i personalizaciju ponuda kao što je dolje navedeno.

OSOBE S KOJIMA SE DIJELE VAŠI PODATCI

Da bi vam zajamčila funkcioniranje mrežne stranice i ponudila usluge koje mrežna stranica sadržava, tvrtka CHG koristi dobavljače treće strane. Pristup vašim podatcima ovih dobavljača reguliran je posebnim obligacijskim ugovorima koji ograničavaju upotrebu takvih podataka isključivo na obradu koja je neophodna za rad Stranice i usluge dostupne na njoj, u skladu s našim uputama. Ovi subjekti imaju funkciju izvršitelja obrade podataka (u daljnjem tekstu: „Izvršitelj obrade podataka“) i od njih se može zatražiti da izravno odgovore ako obrađuju podatke na način koji nije u skladu s primljenim uputama.

U principu, tvrtka CHG zadržava podatke u Italiji ili u Europskoj uniji, ali pojedine podatke mogu obrađivati dobavljači koji se nalaze izvan Europske unije. U takvim je slučajevima tvrtka CHG zaključila posebne obligacijske ugovore koji obvezuju dobavljača ne samo na gore navedena jamstva već i na dodatna jamstva propisana Uredbom (npr. primjena ugovora koje je odobrila Europska komisija u skladu s Uredbom). 

U nastavku možete naći sve informacije.

Komunikacija i otkrivanje podataka

Ne dovodeći u pitanje zakonom propisane komunikacije, vaši podatci mogu biti priopćeni ovlaštenim zaposlenima tvrtke CHG koji su propisno obaviješteni i obučeni ili zaposlenima trećih strana koji rade u ime i prema uputama tvrtke CHG kao rukovatelji podataka, uključujući tvrtke koje osiguravaju pomoć prije i poslije prodaje za kućne uređaje. U slučaju zahtjeva za pomoć, vaše će podatke obrađivati, u svojstvu rukovatelja podataka, tvrtke grupe Candy Group u vašoj zemlji koje nude ovu uslugu, a koje mogu pristupati informacijama koje se odnose na bilo koje nepravilnosti ili kvarove prijavljene od strane proizvoda.

Osim toga, za određene zahtjeve u vezi s lokacijom servera tvrtke CHG i/ili njezinih dobavljača, tvrtka CHG također koristi dobavljače – kao rukovatelje podataka – koji se nalaze u trećim zemljama izvan Europske unije za pružanje usluga (uključujući usluge telefonske podrške i hostinga). U takvim se slučajevima tvrtka CHG obvezuje da će osigurati odgovarajuću razinu zaštite i osiguranja, uključujući preko obligacijskih ugovora, zaključivanje standardnih ugovornih odredbi. Za podatke koji su zabilježeni u CRM-u povezani dobavljač se pridržavao Zaštite privatnosti.

Tijekom obavljanja uobičajenih poslovnih aktivnosti, vaši podatci mogu biti otkriveni stručnjacima, poduzećima koja se bave savjetovanjem ili drugim osobama koje postupaju kao neovisni rukovatelji podataka.

Osim toga, uz vaš pristanak, vaši se podatci mogu otkriti drugim stranama koje postupaju kao neovisni rukovatelji podataka, uključujući poslovne partnere tvrtke CHG koji se bave pružanjem pomoći i polica osiguranja (npr. produženja jamstava koja se plaćaju u ratama, police osiguranja) za njihove aktivnosti marketinga ili pružanja usluga.

U slučaju pristanka na obradu podataka u svrhe marketinga, vaše podatke također mogu obrađivati marketinške agencije ili druge tvrtke, kao što su obrađivači podataka, u svrhe koje su povezane s upravljanjem i isporukom biltena i poslovnih informacija e-poštom, izravnim marketingom, tržišnim istraživanjem ili drugim promocijskim aktivnostima, kao što su natjecanja i svečanosti dodjele nagrada.

Konačno, u slučaju da je tvrtka CHG uključena u tvrtkine transakcije, uključujući izvanredne transakcije, podatci se mogu otkriti osobama koje su uključene u takve transakcije i potencijalnim stručnjacima koji pružaju podršku tvrtki CHG ili drugim osobama uključenim u takve transakcije, ako je potrebno u svrhe relevantnih procjena.

Za više informacija o tim obrađivačima podataka koji obrađuju vaše podatke u ime tvrtke CHG možete poslati pismo na adresu sjedišta tvrtke CHG, na ruke rukovatelju podataka ili na sljedeću e-adresu data.protection@candy-group.com.

VAŠA ZAKONSKA PRAVA I NAČIN NA KOJI IH MOŽETE OSTVARITI

Prema zakonu imate pravo kontrolirati način obrade svojih podataka i, ako je potrebno, ograničiti upotrebu svojih podataka. Možete ostvariti ova prava besplatno i u bilo kojem trenutku tako što ćete se obratiti našoj tvrtki na adrese navedene na početku. Tvrtka CHG napravit će sve što je potrebno da bi vam olakšala ostvarivanje vaših prava.

U nastavku možete naći sve informacije.

Prava osoba na koje se podatci odnose

U skladu s člancima 15. – 21. Uredbe imate pravo:

 • dobiti potvrdu o postojanju vaših osobnih podataka, pristupiti tom sadržaju i dobiti kopiju (pravo pristupa);
 • ažurirati, izmijeniti i/ili ispraviti svoje osobne podatke (pravo na ispravak);
 • zahtijevati otkazivanje ili ograničenje obrade osobnih podataka u slučajevima koji su propisani Uredbom, uključujući slučaj u kojem su podatci obrađeni uz kršenje zakona ili ako nije potrebno čuvati bilo koje podatke u vezi sa svrhom u koju su podatci prikupljeni ili inače obrađeni (pravo na otkazivanje i pravo na ograničenje);
 • povući pristanak, ako je dan, u bilo kojem trenutku i ne dovodeći u pitanje zakonitost obrade na osnovi danog pristanka prije povlačenja (pravo na povlačenje pristanka);
 • u okviru ograničenja odredbi Uredbe primiti kopiju podataka koja vam se osigurava u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu i imate pravo prenijeti te podatke drugom rukovatelju podataka ako je to tehnički izvedivo (pravo na prenosivost podataka);
 • uložiti prigovor na obradu u slučajevima u kojima je to propisano Uredbom (pravo na prigovor).

Obavještavamo vas da zahtjevi za brisanje podataka podliježu zakonskim obvezama i uredbama na snazi koje se odnose na skladištenje dokumenata.

Da biste ostvarili svoja prava, u svakom trenutku možete poslati e-poštu na data.protection@candy-group.com ili poštom na

Candy Hoover Group S.r.l.

Via Privata Eden Fumagalli

20861 Brugherio (MB), Italy

For the attention of Data Protection Officer (DPO)

Kada nam se obraćate, obvezno uključite svoje ime, e-adresu, poštansku adresu i/ili broj(eve) telefona da biste osigurali da možemo pravilno obraditi vaš zahtjev.

Ako smatrate da vaši podatci nisu obrađivani u skladu sa zakonom ili u slučaju spora oko njihove upotrebe, možete uložiti prigovor nadzornom tijelu države članice u kojoj živite, radite ili u kojoj je došlo do navodnog kršenja.

Daljnje informacije – poveznice

Stranica također sadrži poveznice do stranica treće strane, stoga vas pozivamo da pročitate njihove smjernice za privatnost da biste saznali na koji način i u koje će svrhe vaši podatci biti obrađivani preko tih stranica.

Ažuriranje ovih smjernica za privatnost

Ove smjernice za privatnost može se povremeno ažurirati, a tvrtka CHG označit će datum posljednjeg ažuriranja na dnu ovih smjernica za privatnost.

Posljednje ažuriranje 25/03/2019